"Dobry Start" 300 dla ucznia

  • "Dobry Start" 300 dla ucznia

Wnioski o „Dobry Start” już od lipca 2020

 „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają to świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie przysługuje również na uczniów szkół dla dorosłych i policealnych. Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek można składać w formie elektronicznej od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną .

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Druki do pobrania w siedzibie GOPS w Dębowcu lub w zakładce http://debowiec.cieszyn.pl/pliki-do-pobrania.html

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu Dział Świadczeń Rodzinnych i „500+”, ul. Katowicka 3, 43-426 Dębowiec. Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: od poniedziałku do środy od 08:00 do 15:00, czwartek od 08:00 do 16:00, piątek od 08:00 do 14:00.

 Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart  lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowcu lub pod numerem tel.: 33 851 89 54; 33 851 89 53.

Dodał: Dorota Krzyżanek
Facebook