Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
33 856 22 85
33 856 22 41
33 853 38 81
512 247 014
Ośrodek Zdrowia
w Dębowcu
Niepubliczny
Wielospecjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej
Piotr Gruszczyk
33 851 40 32

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

Projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum" dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku, w którym siedzibę ma Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Gminna Biblioteka Publiczna. W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, co pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności związanych z ogrzewaniem. W wyniku realizacji projektu zakłada się zmniejszenie rocznego zużycia energii o ok. 65%. Redukcji ulegnie również emisja CO2 do atmosfery.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji: 2 487 448,97 zł

Wartość dofinansowania: 1 327 471,90 zł

Galeria

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

 
Dodał: Jan Wajdzik
Facebook