Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
33 856 22 85
33 856 22 41
33 853 38 81
512 247 014
Ośrodek Zdrowia
w Dębowcu
Niepubliczny
Wielospecjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej
Piotr Gruszczyk
33 851 40 32

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym także socjalnych i komunalnych na terenie Gminy Dębowiec. Termomodernizacją objęte zostaną dwa obiekty: budynek mieszkalny – wielorodzinny w Simoradzu oraz Przedszkole Publiczne w Iskrzyczynie.

Projekt polega na termomodernizacji budynków w zakresie ocieplenia ścian i ocieplenia stropodachów.

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest przede wszystkim poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze Gminy Dębowiec poprzez ograniczenie „niskiej emisji”. Po zakończeniu inwestycji nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową wskutek poprawy sprawności źródła wytwarzania ciepła we wskazanych do termomodernizacji obiektach.

Całkowita wartość inwestycji: 401 633,86 zł

Wartość dofinansowania: 221 291,78 zł

 

Galeria

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

 
Dodał: Jan Wajdzik
Facebook