Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu, ul. Katowicka 3, tel. 338562242
 2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Katowicka 3, Dębowiec, tel. 338562242
 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowcu, ul. Katowicka 6, 338562285
 4. Punk Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowcu, ul. Katowicka 3, 338562242
 5. Komisariat Policji w Skoczowie, ul. Rzeczna 7A, 338563610
 6. Dzielnicowy Gminy Dębowiec tel. 727032342
 7. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Cieszynie, ul. Mała Łąka 17a, tel. 338512929
 8. Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt” w Cieszynie, ul. Ks. Janusza 3, tel. 334795354
 9. Centrum Edukacji Socjalnej w Cieszynie ul. Kasztanowa 8, tel. 338514430
 10.  Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” w Cieszynie ul. Dworkowa 8, tel. 338580282
 11.  Punkt Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Cieszynie, Dom Katechetyczny Parafii Świętej Marii Magdaleny, ul. Sejmowa 1, tel. 667254710
Dodał: admin
Facebook