Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
33 856 22 85
33 856 22 41
33 853 38 81
512 247 014
Ośrodek Zdrowia
w Dębowcu
Niepubliczny
Wielospecjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej
Piotr Gruszczyk
33 851 40 32

Budowa ścieżki rowerowej i nordic walkingowej w ramach przebudowy ul. Rzecznej w Kostkowicach

2019-09-09 10:19

 

Rozpoczęły się prace związane z budową ścieżki rowerowej i nordic walkingowej w ramach przebudowy ul. Rzecznej w Kostkowicach. W ramach ww. zadania zostanie wykonana warstwa podbudowy, nawierzchnia z masy asfaltobetonowej oraz pobocza z kruszywa kamiennego. Całkowita długość budowanego odcinka wyniesie ponad 450m. Przewiduje się także wykonanie wiaty odpoczynkowej oświetlonej oświetleniem LED z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii typu panele fotowoltaiczne nie wymagające podłączenia do linii energetycznej.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość całkowita prac szacowana jest na prawie 250 000,00 zł z czego ponad 50% pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. Prace potrwają do listopada 2019 r.

Dodał: Jan Wajdzik
Facebook