Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
33 856 22 85
33 856 22 41
33 853 38 81
512 247 014
Ośrodek Zdrowia
w Dębowcu
Niepubliczny
Wielospecjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej
Piotr Gruszczyk
33 851 40 32

Konsultacje społeczne

 
 • Konsultacje społeczne - Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

  2014-12-03 15:03

  Informuję, że w ramach realizacji projektu pn. ''Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym'' odbędą się konsultacje społeczne dla następujących dokumentów:

  - ''Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego'',
  - ''Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowanego transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego'',
  - ''naliza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego'',
  - ''Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020''

  Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną dnia 11 grudnia 2014r. w godzinach 10:00 - 13:00 w Sali Sesyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

Dodał: Katarzyna Spaczek
Facebook