Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
33 856 22 85
33 856 22 41
33 853 38 81
512 247 014
Ośrodek Zdrowia
w Dębowcu
Niepubliczny
Wielospecjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej
Piotr Gruszczyk
33 851 40 32

OBYWATEL SENIOR i POCZTA OBYWATELSKA w naszej gminie

2020-10-30 11:26

Gmina Dębowiec przystąpiła do projektu „Obywatel Senior”. Każda osoba, która ukończyła 60. rok życia z terenu gminy Dębowiec może wziąć udział w zaplanowanych działaniach projektowych.
W ramach działań aktywizujących seniorów przewidziano m.in. warsztaty. Jak tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli w naszej gminie będzie miało miejsce 2-dniowe 6-godzinne spotkanie warsztatowe „Aktywny Senior”. Tematyka warsztatów obejmować będzie m. in.: diagnozę problemów lokalnych i zasobów jakimi dysponuje dana gmina, tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozę problemową, ich opracowanie i wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym, sztuka prowadzenia dialogu obywatelskiego, metody prowadzenia dialogu, struktura prowadzenia konsultacji, jak prowadzić konsultacje społeczne, jak wspierać seniorów w inicjatywach społecznych, planowanie strategiczne – długofalowe myślenie o rozwiązywaniu problemów. Chętne osoby z terenu gminy, które ukończyły 60. rok życia mogą się zgłosić do udziału w bezpłatnych warsztatach pod nr tel. 33 858 83 51. Ilość miejsc ograniczona. W ramach projektu działa tzw. „Poczta Obywatelska”. To specjalna skrzynka do której seniorzy mogą wrzucać karteczki ze swoimi postulatami oraz spostrzeżeniami na temat bieżących spraw społeczno-politycznych. Karteczki mogą być anonimowe. Skrzyneczki będą cyklicznie otwierane. Zebrane dane będą analizowane i przedstawiane w formie raportów. Co pozwoli lepiej poznać sytuację seniorów w danej gminie, a także pozwoli przygotować nowe inicjatywy.
Na terenie Gminy Dębowiec znajdują się dwie skrzynki „Poczty Obywatelskiej”. W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce ul. Widokowa 10 oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu ul. Szkolna 3 w Dębowcu.
Projekt realizowany jest przez Akademię Lokalnej Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Lokalnego. Dofinansowany jest ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Więcej informacji o projekcie: https://crl.org.pl/2020/08/20/projekt-obywatel-senior-rekrutacja/
 

Galeria

OBYWATEL SENIOR i POCZTA OBYWATELSKA w naszej gminie

  
Dodał: admin
Facebook