Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Cymorek

g.cymorek(at)debowiec.cieszyn.pl             (at)=@

Z-ca przewodniczącego Rady Gminy:
Bronisław Brudny

 

Z-ca przewodniczącego Rady Gminy:
Tomasz Kubicius

 


Skład Rady Gminy Dębowiec:

Okręg 1 - Moskwik Adam
Okręg 2 - Mencnarowski Adam
Okręg 3 - Kurek Grzegorz
Okręg 4 - Kłoda Roman
Okręg 5 - Parchański Dariusz
Okręg 6 - Zawada Paweł
Okręg 7 - Cymorek Grzegorz
Okręg 8 - Danel Jarosław
Okręg 9 - Greń Grzegorz
Okręg 10 - Chwastek Karol
Okręg 11 - Gaszczyk Aneta
Okręg 12 - Glajc Krzysztof
Okręg 13 - Iskrzycki Marek
Okręg 14 - Kubicius Tomasz
Okręg 15 - Brudny Bronisław  

Biuro Rady Gminy - tel.: 33 851-89-12 lub 33 853-38-81 wew. 12

Dodał: Sławomir Gardas
Facebook