Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
33 856 22 85
33 856 22 41
33 853 38 81
512 247 014
Ośrodek Zdrowia
w Dębowcu
Niepubliczny
Wielospecjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej
Piotr Gruszczyk
33 851 40 32

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zadania wykonane z wykorzystaniem środków budżetu państwa otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Orzechowej w Ogrodzonej

Dofinansowanie: 94 250,25 zł
Całkowita wartość inwestycji: 94 251,00 zł

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Graniczna w Łączce

Dofinansowanie: 75 202,23 zł
Całkowita wartość inwestycji: 158 944,00 zł

3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Tęczowa w Łączce

Dofinansowanie: 43 089,51 zł
Całkowita wartość inwestycji: 86 330,00 zł

4. Budowa drogi ul. Zgodna w Gumnach

Dofinansowanie: 94 792,81 zł
Całkowita wartość inwestycji: 94 792,81 zł

5. Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy

Dofinansowanie: 146 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 146 000,00 zł

6. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Dębowiec

Dofinansowanie: 46 665,20 zł
Całkowita wartość inwestycji: 105 000,00 zł

Galeria

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  
Dodał: admin
Facebook