Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
33 856 22 85
33 856 22 41
33 853 38 81
512 247 014
Ośrodek Zdrowia
w Dębowcu
Niepubliczny
Wielospecjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej
Piotr Gruszczyk
33 851 40 32

Usuwanie odpadów rolniczych

2021-02-03 14:38

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

W dniach 11.02.2021 r. oraz 18.02.2021 r. rolnicy z Gminy Dębowiec będą mogli oddawać odpady rolnicze tzn. folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, w ramach programu priorytetowego pn. "Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Odpady będą przyjmowane w siedzibie firmy NEW ENERGY CIESZYN SP. Z O.O.
W RESTRUKTURYZACJI, ul. Przemysłowa 23, 43-426 Ogrodzona w godz. 7.30 - 15.30. Zainteresowani rolnicy są zobowiązani do wcześniejszego złożenia w Urzędzie Gminy Dębowiec oświadczenia o przyznanej pomocy de minimis w latach poprzednich.
W wyznaczonych terminach w miejscu odbioru odpadów z każdym rolnikiem zostanie podpisana umowa, a także zostanie wydany kwit wagowy.

Cena za zapewnienie odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odpadów rolniczych odzyskowi wynosi 842,40 zł/Mg, z czego Gmina udziela rolnikom pomoc finansową
w wysokości 500 zł/Mg, a na pozostałą kwotę za usunięcie odpadów rolniczych tj. 342,40 zł/Mg Gmina wystawi każdorazowo rolnikowi fakturę płatną w terminie 14 dni od jej otrzymania. Kwota pomocy finansowej oraz kwota faktury o których mowa powyżej zostaną obliczone na podstawie kwitu wagowego spisanego w momencie dostarczenia i zważenia odpadów.

 

Galeria

Usuwanie odpadów rolniczych

  
Dodał: Jan Wajdzik
Facebook