Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
33 856 22 85
33 856 22 41
33 853 38 81
512 247 014
Ośrodek Zdrowia
w Dębowcu
Niepubliczny
Wielospecjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej
Piotr Gruszczyk
33 851 40 32

Zdalna szkoła

2020-09-25 13:16

Gmina Dębowiec pozyskała 60.000 zł z rządowego programu „Zdalna szkoła”.

Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy, które już od 04.05.2020 r. będą przekazywane  do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. Sprzęt ma pomóc w realizacji  zdalnej edukacji uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne uczestniczenie  w codziennych zajęciach szkolnych.

Projekt stanowi odpowiedź na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych spowodowało wprowadzenie nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów, tabletów czy telefonów. Niestety wielu  nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dodał: Jan Wajdzik
Facebook