Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
33 856 22 85
33 856 22 41
33 853 38 81
512 247 014
Ośrodek Zdrowia
w Dębowcu
Niepubliczny
Wielospecjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej
Piotr Gruszczyk
33 851 40 32

"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębowiec"

Celem głównym operacji jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Dębowiec poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki realizacji 13,68 km kanalizacji sanitarnej w sołectwie Gumna, Ogrodzona, Kostkowice oraz Łączka. Celami szczegółowymi operacji są:

- zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia wód biogenami poprzez ograniczenie ryzyka ich przedostania się do środowiska naturalnego ze 108 gospodarstw,

- poprawa warunków życia 544 mieszkańców poprzez podniesienie standardów środowiskowych w gminie,

- poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego miejscowości Gumna, Ogrodzona, Kostkowice i Łączka, pośrednio dla całej gminy poprzez wzrost jakości środowiska naturalnego. 

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Całkowita wartość inwestycji: 5 716 460,17 zł

Wartość dofinansowania:

PROW: 1 987 291,00 zł

WFOŚiGW: 1 236 314,48 zł

Dodał: Jan Wajdzik
Facebook