Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
33 856 22 85
33 856 22 41
33 853 38 81
512 247 014
Ośrodek Zdrowia
w Dębowcu
Niepubliczny
Wielospecjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej
Piotr Gruszczyk
33 851 40 32

Zdalna Szkoła Plus

2020-09-25 13:22

      

Gmina Dębowiec otrzymała 55 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących uczniów pochodzących głównie z rodzin 3+. 

Dofinansowanie z  projektu pn. "Lepsza szkoła + w Gminie Dębowiec" zostało przeznaczone na zakup 24 sztuk  laptopów.

Urządzenia zostały przekazane do dyspozycji szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec. W przypadku powrotu do zdalnej nauki  komputery zostaną rozdysponowane  wśród najbardziej potrzebujących uczniów głownie z rodzin 3+.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

 

Dodał: Olga Stuchlik
Facebook