Zryczałtowany dodatek energetyczny

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej

 

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która: 

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), 
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 

Jak ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny?

 • Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Dębowcu
 • Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowcu 

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. wynosi: 

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,09 zł. miesięcznie, 
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,40 zł. miesięcznie, 

dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł. miesięcznie. 

Facebook